autodiagnostika
bezdemontážna diagnostika motorových vozidiel pomocou diagnostických prístrojov  
využitie vlastnej databanky evidencie porúch rozlíšených podľa typov vozidiel  
využitie databanky partnerských informačných systémov  
akčná, vizuálna a akustická diagnostika  
demontážna, resp. čiastočne demontážna diagnostika